Zamezení vysokých teplot na vakuových kolektorech

Majitelé  vakuových trubicových kolektorů jsou často postaveni před situaci, kdy se snaží zabránit přehřívání vakuových kolektorů a následným problémům s celým systémem. V okamžiku kdy jsou natopeny všechny nádrže v systému, dochází ke stagnacím na kolektorech. Popíšeme nyní klasickou situaci  majitele vakuových trubic, který se na nás obrátil s řešením problému.

Při natopení solárního zásobníku dochází k vysokým, stagnačním teplotám na kolektorech. Firma která realizaci provedla, opatřila bojler termostatickým směšovacím ventilem a teplotu vody v zásobníku nastavila na 90° C. Jako první se propálila izolace mezi  solárním zásobníkem a směšovacím ventilem. Vzhledem k tomu, že nedocházelo k přímo úměrným odběrům teplé vody vůči stávajícímu způsobu ohřevu, solární kapalina byla vystavena dlouhodobě vysokým teplotám a  tlakům na solární soustavě. 6 bar přetlakový ventil často otevíral, docházelo tak k postupnému vyprazňování primárního okruhu solárního systému. Vzhledem k neodbornému provedení celý solární systém na několika místech netěsnil a docházelo k zavzdušňování. Následkem častých stagnací docházelo k degradaci nemrznoucí směsi- solární kapaliny. Solární nemrznoucí směs při teplotách + 290°C začala vytvářel cucky v celé části primárního okruhu. Postupně tak došlo k zanesení výměníku solárního zásobníku, zatuhnutí  čerpadlové jednotky, slepení zpětných klapek v solárním systému. 

Výsledkem neodborné montáže je: podtlakovaný solární systém, ucpané veškeré rozvody po celé délce, netěsnosti na solárním systému, zmařená investice 250.000,- Kč

Řešení je pouze v zabezpečení předcházení stagnačních teplot na daném trubicovém vakuovém systému. Vetšina majitelů těchto systémů se snaží tyto kolektory v letním období zakrývat. Mezi další neštastné rady patří: pořiďte si bazén, nechte puštěné kohoutky s teplou vodou, zakrývejte kolektory na střeše pokaždé, když máte nahřátý solární zásobník a podobně.

Popisovaný solární kolektor byl od renomované firmy, obsahuje 14 ks trubic a má výkon 1348 W. Naproti tomu si může zákazník pořidit kolektory Apollon Al 12 2600 s výkonem při 0 K 1775 W se stagnační teplotou 204°C , která nezpůsobuje zákazníkovi při provozu problémy.

Závěrem lze kontatovat: zákazník si může pořídit za lepší cenu solární kolektor s vyšším výkonem a bez jakýchkoliv problémů do budoucna. Ze zkušenosti bych ještě rád poznamenal, že zákazníci mnohdy ani neví, že jejich solární systém je nefunkční. Bojler se dohřívá alternativně a zákazník ztratí přehled.

Máme rok 2015 a téměř před 50ti lety stanul první člověk na měsíci, příjde mi hloupé, když zákazník fasuje od firem prostěradla k zakrývání vakuových solárních systémů.