Vakuové kolektory v českých podmínkách

Důvodů proč nenabízíme vakuové solární kolektory je více. Na stránkách prodejců se lze často dočíst, že vakuové kolektory jsou moderní, výkonější, vhodnější, že ohřívají i pod mrakem a podobně. Mnoho firem poukazuje na obrovské energetické zisky těchto solárních kolektorů. Pěkný článek je také zde: srovnání vakuových a deskových kolektorů. Proč se tedy deskové ploché kolektory stále tolik montují a proč jsou mezi lidmi tolik oblíbené? Rozhodli jsme se zveřejnit dvě fotografie, aby zákazník sám porovnal, který systém je pro něj vhodnější. Díky izolaci vakuového solárního kolektoru nedochází k odtávání sněhu z  těchto solárních článků a zákazník se tak musí spoléhat na přirozené oteplení. Vzhledem k tomu, že kolektory mají pod trubicemi umístěný odrazový profil, v tomto profilu se zachytává sníh a neodtává ani díky teplotním ztrátám střechou rodinného domu. Naproti tomu hrozí v případě zamrznutí rozthnutí trubic mrazem. Postupně budeme přidávat články s fotografiemi vakuových kolektorů umístěných po naší republice a upozorňovat na jednotlivá úskalí. Jeden z nejvážnějších argumentů prodejců solárních vakuových kolektorů je jejich vyšší účinnost v zimním období. Připočtěte k tomu ještě nemožnost vakuové kolektory vychlazovat v  letním období a  jejich problémy provozu s častými stagnacemi. Jedná se o objektivní posouzení aktuální situace - zima 2016. Posuďte sami.

Srovnání deskových a vakuových kolektorů v zimním období

Obě fotografie byly pořízeny ve stejný den 19.1.2016, na stejném místě: obec Stádlec, okr. Tábor. 

Ploché solární kolektory v zimě pracují  zasněžené vakuové kolektory v zimě

 

Detail deskových kolektorů není třeba, evidentně z nich sníh sjel a dodávají teplo do systému.

Důkladně si prohlédněte zvětšený detail vakuových solárních trubic.

Detail vakuových kolektorů pod sněhem