Solární systémy pro ohřev užitkové vody

Ohřívat užitkovou vodu solárním systémem je finančně velmi výhodné. Počáteční investice se díky dotacím Nová zelená úsporám vrací  velmi rychle. Uvažme, že instalací solárního systému, šetříme ekologii, uspoříme na platbách za ohřev vody a v neposlední řadě zvýšíme cenu dané nemovitosti. Tyty systémy mají ověřenou životnost až 30 let. V období jaro - podzim lze ohřívat  vody z větší části solárním systémem naporti tomu v zimním období dochází k ohřevu užitkové vody alternativním způsobem.

Samotížné solární systémy vs systémy s nuceným oběhem

Samotížné solární systémy jsou vhodnější spíše na rekreační objekty. Jsou cenově výhodnější, než systémy s čerpadlem a nevyžadují téměř žádnou, nebo minimální obsluhu. Zásadní rozdíl je ve způsobu oběhu teplonosné kapaliny mezi solárními kolektory a solárním zásobníkem. U Samotížných solárních systémů dochází k přirozené cirkulaci teplonosné kapaliny. Solární systémy s nuceným oběhem jsou řízeny regulací a čerpadly na základě  vyhodnocení rozdílu teplot mezi solárním kolektorem a zásobníkem. Samotížné systémy mají zpravidla menší, otevřenou expanzní nádobu. Solární systémy s čerpadlem jsou uzavřené.

Dotace na solární systémy pro ohřev vody

Dotace na solární systémy pro ohřev vody lze chápat spíše jako dotace na solární kolektory. Státní fond SFŽP ČR sice proplatí všechny způsobilé náklady a to až do výše 40%, ale tyto náklady jsou fakticky vázány na výkon dané solární soustavy (solární kolektory). Od roku 2015 již není nutné, aby byly solární kolektory v seznamu evidovaných výrobků a technologií SFŽP ČR. Průkazné je mít řádně vypracovanou technickou dokumentaci pro podporu programu Nová zelená úsporám. Dále není nutné dodržet uváděný odklon od jižní strany a to do 45% jihovýchod/ jihozápad. Obecně lze kontatovat, že pokud mají solární kolektory prokazatelný výkon na západní straně, lze je tam nainstalovat. Podmínkou však zůstává i nadále splnění kritérií pro přidělení dotace NZÚ.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace na solární ohřev vody?

Zdůrazňujeme, že krajská pracoviště SFŽP ČR prošla velkými změnami. Žádosti žadatelů lze ověřovat on line přes internet. Pokud je žádost v pořádku a obsahuje všechny předepsané dokumenty, lze očekávat schválení žádosti zpravidla v řádů 3-4 týdnů. Následně je dotace proplacena na účet žadatele uvedený v žádosti o dotaci.

Kolik stojí vyřízení žádosti o dotaci?

Projekt a energetický posudek stojí 5.000,- Kč. Tuto částku plně hradí SFŽP ČR při doložení faktuřy a dokladu o úhradě projektové dokumentace. Po odečtu dotace je tak projekt zcela zdarma. Samotnou žádost o dotaci zajišťujeme v rámci instalací pro naše klienty ZDARMA, tato služba bývá u konkurence obvykle zpoplatněna částkou až 4.000,- Kč.

Ceny solárních systémů

Solární systémy nabízíme zákazníkům jako připravené sestavy. Jedná se o solární systémy k ohřevu vody pro rodinné domy do max. 10 osob. Pokud máte zájem o individuální řešení, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám vypracujeme nabídku šitou na míru.

Aktuální ceník solárních systémů pro ohřev vody