Obecné informace o solárních zásobnících

Správný návrh solárního zásobníku

Většina obnovitelných zdrojů, jakožto i solární systémy k ohřevu vody potřebují pro efektivní provoz akumulaci energie. Díky neustálému přísunu sluneční energie je v solárních  soustavách dán požadavek na akumulaci. Hlavním důvodem jsou nepravidelné doběry, potřeby tepla během roku. K tomu, abychom mohli naakumulovanou energii solárního systému využít slouží právě zásobníky tepla. Při návrhu vhodné akumulační nádoby, solárního bojleru musíme být velmi obezřetní. Špatně zvolený objem akumulace může způsobit nízké zisky solární soustavy a tím i nízké % potřeb pokrytí teplou vodou. Jedním z nejdůležitějších faktorů je hustota akumulace. Jedná se o množství tepla, které je schopen solární zásobník akumulovat v 1m3. Čím vyšší hustota akumulace, tím lépe. 

Účinnost akumulace solárního zásobníku

Jedná se o poměr mezi využitelnou odebranou energií a dodanou energií. Zde se nejednápouze o ztráty tepla ze zásobníku. V potaz bereme také ztráty využitelnosti teplotní úrovně naakumulované energie v solárním zásobníku.

Je nutno sledovat celý komplex vlastností solárního zásobníku. Velmi důležitou roli hraje schopnost vrstvení vody uvnitř zásobníku.  Koncepce zásobníku by měla být taková, aby se co nejvíce zabránilo  promíchávání jednotlivých teplotních vrstev vody. Účinnost solárního zásobníku tak přímo ovlivňuje stupeň pokrytí potřeb tepla. Pro pochopení uvedeme příklad. Solární zásobník se špatnou stratifikací tepla bude promíchán a k dispozici bude např 300 l vody o teplotě 35°C. Tento zásobník tak bude nutné dohřívat alternativně na požadovanou teplotu. Pokud ale solární zásobník řádně rozvrstvuje svůj obejm dle teploty, můžete mít např. 50 l vody ohřáté a k okamžité dispozici na 50°C, a 250 l ohřáté na 30°C. Takovýto zásobník budete méně často dohřívat a  přinese větší úsporu.