Výměna nemrznoucí kapaliny v solárních systémech

Životnost nemrznoucí směsi, vlastnosti, vliv stagnace

Každá kapalina má svou životnost, stejně tak i kapalina v solárních systémech. Nemrznoucí směs chrání solární systém před poškozením v zimním období. Nemrznoucí směsi pro solární systémy jsou vyráběné na bázi propylenglykolu. Tyto složky dokáží ochránit kapalinu uvnitř kolektoru i při teplotách až -30°C. Při těchto teplotách se vytvoří gelová hmota, ledová tříšt, která svým skupenstvím brání roztržení vnitřních rozvodů kolektoru. Další sloužkou kapaliny jsou i přísady inhibitorů koroze, čímž chrání celý solární okruh před korozí. Záruka na solární kapalinu záleží dle výrobce, bývá v rozmezí 2 až 5 let. Je vhodné alespon 1x za 2 roky zkontrolovat bod tuhnutí solární směsi. Po pěti letech je rozumné již přistoupit k výměně celého množství nemrznoucí směsi. Faktorem, který nepříznivě ovlivňuje životnost nemrznoucí směsi v solárních kolektorech je jejich stagnace. Čím častěji dochází ke stagnacím, tím dříve by mělo dojít k výměně nemrznoucí směsi, popřípadě dodržet lhůty pro výměnu danou dodavatelem  nebo výrobcem nemrznoucí směsi. Další nepříznivý faktor ovlivňnující nemrznoucí směs je zavzdušnění solárního systému. Pokud došlo k úniku kapaliny a solární systém je zavzdušněn, dochází k degradaci kapaliny rychleji. Celý solární systém je totiž řešen jako uzavřený okruh. Zavzdušnění solárního systému či případnou degradaci nemrznoucí směsi v určitém stádiu lze poznat při pohledu na průtokoměr u čerpadlové jednotky. Pokud má kapalina tmavší barvu, nebo  jsou v ní tzv. cucky, může se projevit také zaseknutí plováku v průtokoměru, je nejvyšší  čas solární kapalinu vyměnit a čerpadlovou jednotku nechat řádně vyčistit. Objem nemrznoucí směsi v solárních systémech pro běžný rodinný dům se solárním zásobníkem 200 až 300 l bývá od 20 do 35 l. Záleží samozřejmě na délce rozvodech, velikosti solárního zásobníku, velikosti expanzní nádoby a podobně. Pokud máte zájem o výměnu solární nemrznoucí směsi v kolektorech, neváhejte nás kontaktovat. Tyto služby poskytujeme všem zákazníkům, nehledě na to, kdo solární systém uváděl do provozu.