Servis solárního systému RD Rýmařov - TWI

Vzhledem k tomu, že se na nás obrací stále častěji zákazníci, kteří mají nainstalován solární systém od firmy RD Rýmařov, solární systém TWI, rozhodli jsme se vyjmenovat nejčastější zjištěné závady a k nim vhodná doporučení.

Výměna a kontrola solární kapaliny

Pokud máte solární systém k ohřevu vody v provozu alespoň 2 roky, je vhodné provést kontrolu bodu tuhnutí nemrznoucí směsi. Patříte li mezi zákazníky s instalací starší  pěti let, měli byste zvážit kompletní výměnu nemrznoucí směsi solárního systému.

Kontrola tlaku expanzní nádoby

Doporučujeme zkontrolovat tlak v expanzní nádobě, zda je správný a  odpovídá aktuálním požadavkům solárního systému.

Kontrola těsnosti solárního systému

Doporučujeme zkontrolovat těsnost  spojů solárního systému. Pokud došlo k úniku kapaliny nebo porušení některého ze spojů je nutné jej co nejdříve přetěsnit. U solárních systémů RD Rýmařov TWI jsme zjistili úniky kapaliny u ventilu expanzní nádoby. Povětšinou se jedná o špatně těsnící O-kroužky. Dále pak drobné netěsnosti u napojení čerpadlových jednotek na rozvody solárního systému.

Kontrola odvzdušnění solárního systému

Systém je nutno zkontrolovat, zda je řádně odvzdušněn. V případě hydraulického schématu absorbéru - dvojitá harfa je nutné systém odvzdušnit důkladně. Případné vzduchové bubliny v rozvodech absorbéru zapříčiní špatnou funkci solárního systému, případně se čerpadlo nerozběhne díky vzduchové bublině v systému, kterou nepřetlačí. Má-li solární systém na nejvyšším bodě odvzdušňovací ventil, je třeba systém odvzdušnit. Tento ventil se nachází zpravidla na výstupu z kolektoru.

Kontrola upevnění konstrukce

Doporučujeme zkontrolovat zda jsou upevňovací body pevné a nedošlo k jejich uvolnění. Předpokládáme, že nikdo nechce, aby mu solární systém, respektive solární kolektory uletěly. Nutno podotknout, že tyto spoje bývají ovšem dlouhodobě pevné a bezproblémové.

Kontrola elektrické patrony

Velmi často vyskytující se problém. Elektrické topné patrony v solárních zásobnícím nedokáží ohřát vodu a špatně hřejí. Tento jev je zapříčiněn častým proreznutím na přírubě elektrické patrony. Voda z bojleru se dostane do plastového těla patrony a poškodí ji. V tomto případě je nutná výměna celé topné  jednotky.

Dalšími zjištěnými závadami, jevy jsou:

Zápach teplé vody v bojleru ( pravděpodobná příčina zanesení bojleru nečistotou při napojení na studnu )

Pokud máte jakýkoliv problém z výše uvedených, nebo chcete provést preventivní servis solárního systému, obraťte se nás, rádi pomůžeme. Stačí vyplnit kontaktní formulář.