Fotovoltaiku nebo solární kolektory?

Sluneční záření můžeme využívat buď k získávání tepla ze solárních termických kolektorů nebo výrobě elektřiny fotovoltaickými panely. Solární panely jsou však stále velmi drahé ve srovnání s fototermickýimi kolektory. V případě ohřevu vody je nejdůležitějším faktorem intenzita slunečního záření v místě instalace.

Účinnost fototermických kolektorů a fotovoltaických panelů

Dle plochy střechy, plochy solárních panelů a  kolektorů se jedná o parametr, kolik lze z instalovqané plochy získat energie, ať již tepelné nebo elektrické. Za standardních podmínek je účinnost fotovoltaických panelů mezi 5 až 20%. Účinnost fototermických kolektorů je však několikanásobně vyšší. Výhodou fotovoltaických panelů však bývá jejich vyšší zisk v zimním období, kdy solární kolektory pracují méně.

Výnos energie

Pokud budeme počítat s dopadem slunečního záření 1.000kW.m-2, pak lze u fotovoltaických panelů počítat s výnosem 50 až 200 kWh.m-2 elektřiny ročně. Naproti tomu u solárních kolektorů dochází v našich klimatických podmínkách běžně k solárním tepelným výnosům, pokrytí okolo 400 kW.m-2 a více. Fototormické kolektory jsou z pohledu ohřevu vody několikanásobně efektivnější.

Životnost fotovoltaických panelů a solárních kolektorů

U fotovoltaických panelů se odhaduje životnost okolo 30 ti let. Zde je nutno nezameňovat životnost a záruční dobu. Obrovskou nevýhodou fotovoltaických panelů je i jejich pokles účinnosti, který se běžně uvádí až 20% a vyšší  v období životnosti panelů. Nejčastěji dochází u fotovoltaických panelů k degradaci funkční vrstvy a laminační fólie. Naproti tomu u fototermických kolektorů je degradace absorpční vrstvy téměř nulová. Životnost těchto kolektorů je bežně 30 a více let.

Zimní období a jeho  vliv na solární systém

Rozhodující jsou zde tyto faktory: teplota okolo nuly, nízké sluneční záření a úhel dopadu slunečního záření na solární panely/ kolektory. Při intenzitě slunečního záření 100W.m-2 v zimním období oba typy solárního systému pracují s minimálními zisky.

Shrnutí

Dokud nejde k výrobě fotovoltaických panelů s vyšší účinností, alespoň srovnatelnou s fototermickými kolektory vždy bude výhodnější a efektivnější použití fototermického systému oproti fotovoltaickému k ohřevu teplé užitkové vody. Dalším zvýhodněním fotovoltaických panelů oproti solárním kolektorům by bylo zapotřebí jejich razantní snížení ceny. Toto by ovšem muselo být minimálně dvojnásobné, aby se vyrovnala cena a výkon jednotlivých solárních systémů. Díky vysokým nákladům při výrobě fotovoltaických panelů však toto zatím nelze předpokládat.