Nové nástroje pro bilanci solárních termických systémů

Nové verze bilancí pro solární ohřev vody

Státní fond životního prostředí ČR vydává nové verze výpočetních nástrojů pro podoblast podpory C.3.1 a C.3.2 – Instalace solárních termických systémů a C.3.3 – Fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem v rámci 3. výzvy pro rodinné domy v programu Nová zelená úsporám. 

Připravili jsme pro vás nové verze výpočetních nástrojů, které zjednodušují a zpřehledňují zadávání vstupních dat a také odstraňují drobné výpočtové nepřesnosti. Například do každého pole, do kterého se zadávají vstupní hodnoty, byly přidány krátké nápovědy pro správné zadávání hodnot, některé vstupní hodnoty byly nastaveny jako výchozí, nebo s nimi nástroj už automaticky počítá.

Všechny provedené změny najdete v podrobném přehledu na samostatném listu přímo v každém výpočetním nástroji.

Předchozí verze výpočetních nástrojů budou i nadále akceptovány. Pokud tedy máte výpočet již hotový s použitím předchozí verze, není třeba ho měnit.

Výstup z těchto výpočetních nástrojů je pro oblasti podpory C.3.1, C.3.2 a C.3.3 povinnou přílohou k energetickému hodnocení. Formát xlsx je ke stažení na stránkách programu Nová zelená úsporám.