Nenechte se oklamat nekvalitními solárními systémy

Na stránkách TZB info vyšel článek, který popisuje nejčastější chyby v instalacích solárních tepelných soustav. Poukazuje také na fakt, kdy lze získat zajímavější cenu, ale mnohdy je toto na úkor kvality. V horším případě celý spor končí u soudu, kde dochází ke konfrontacím mezi zákazníkem a dodavatelskou firmou. Velký problém nastává při montážích solárních systémů na přitápění, kdy firmy slibují hory doly. Asi vrcholem opovážlivosti jsou tvrzení typu: dáme vám ještě jeden kolektor a bude vám to topit celou zimu.

Citace z TZB: Už není taková legrace, když známá zahraniční firma s českým zastoupením ke svým trubkovým vakuovým kolektorům napíše přímo soudu vyjádření ve znění: „naše kolektory fungují i když sněží a prší“, a ony přitom svou účinností nesplňují ani podmínky vyhlášky 441/2012 Sb.

Dále se v článku poukazuje na to, že osazení např. 3 kolektorů má minimální přínos pro přitápění. Takto mnoho firem ovšem nabízí své solární sety  pro přitápění. Na našich www stránkách naleznete mnoho článků, které varují zákazníky před neuvážlivými rozhodnutími při pořizování solárních systémů. Návod jak vybírat dodavatelskou firmu a na co si dát pozor. Důležitou roli při navrhování solárních soustav také hraje jejich  umístění vůči světovým stranám. Jak umístit solární systém. Prizmatické zasklení solárních kolektorů a jeho přínos na energetické zisky netřeba detailně popisovat - toto již provedli za nás na TZB, kdy poukazují na rozdíl v ziscích  přibližně o 1% vyšší, než u klasického zasklení. 

Kvalitní solární kolektory mají v  atestech často velmi podobnou účinnost, proto buďte obezřetní, pokud jsou vám nabízeny zázračné solární kolektory s nejlepší účinností na světě. Papír z laboratoře snes všechno. Při osobní návštěvě ve firmě NOBEL EAD jsem byl varován nejrůznějším fixlováním ze strany výrobců a dodavatelů, kdy nabízené sety s 200 l zásobníkem mají objem 160 l a podobně. Bylo poukázáno na fakt, že kolektor, který prošel laboratoří již nemusí být třeba v souladu s tím, který zákazník ve finále od firmy dostane. Neboť firma NOBEL EAD je jedním z největších výrobců a vývozců solárních systémů, je nepředstavitelné používat nekalé praktiky. Solární kolektory jsou často  odběrateli odebírány přímo z místa realizace a posílány do zkušeben, kde dochází k prokazování souladu  technických parametrů s parametry uváděnými v námi dodávaných test reportech.

Naše firma Solární systémy Kocián ručí za

  • kvalitu solárních kolektorů
  • shodu technických parametrů v atestech s daným solárním kolektorem
  • kvalitu kompletních solárních setů a příslušenství
  • profesionální montáž na vysoké úrovni zaručující správnou funkčnost celého systému

Děkujeme za důvěru, které se nám dostává a pravidelně informujeme zákazníky o všech změnách v oblasti solárních systémů.